Национальный герб Молдовы
Airmoldova

Moldova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’nun adresi:

İnönü cad. № 43, D.6,
Gümüşsuyu, Beyoğlu,
İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti

Tel.: (+90212) 251 72 64
Faks:(+90212) 251 72 84
E-posta: istanbul@mfa.md

Tarih

Avrupa’nın ayrılmaz parçası olan Moldova’nın tarihi, sarsıntı ve dramatik olaylar ile zengindir. Karpat-balkanî, merkezî-avrupa ve avro-asia gibi farklı kültürel ve tarihî akışları bölgesinde bulunarak, seneler boyunca protohindavrupa uluslarının, hatta hindavrupalıların da evvelki dallarının çeşitli kültürel adetlerini uyum içinde birleştirmiştir. Zamanla, bunlar, özel ve benzersiz özellikler kazanmıştır.

Moldova Cumhuryeti bölgesinde, avrupa genel-insani önemlerinin kapsadığı kültürel-tarihî önemi taşıyan çok sayıda (sekiz bin civarı) tarihî-arkeoloji anıtı bulunmaktadır. Moldova topraklarına çok daha eskiden yerleşilmiştir. Fazla sayıda arkeolojik kalıntıları, insanın bu topraklara yıllar önce (500 bin yıl civarı) yerleştiğini beyan eder.

M.Ö. V-IV. asırlar sınırı, neolitik döneminde, en önemli kültürlerden biri oluşmakta, o zamanlardaki sanaat alanında benzersiz performansları ile anılan Kukuteni-Tripolie.

Geto-daçyalı uygarlığın dönemi, M.Ö. VI-I asırlar arası tarihe geçmektedir, bu da Moldova’nın tüm bölgerinde yaygınlaşmıştır. Daçya halkı, M.Ö. 105. yıldan başlayarak, İmparator Traian'ın Daçya zaferleri sonucu, romanize edilir ve kazananlardan Roma İmparatorluğu'nun dilini ve kültürünü edinir.

Romalı ordularının bu bölgeden geri çekilmesinden sonra (271 yılı, İmparator Aurelian’ın zamanında), ”göçen halklar” (Gotlar, Hunlar, Avarlar, Slavlar) dönemi başlar. Bu da, 1359 yılında moldovalı feodal devlet ile sonuçlanır, bunun da kurucusu I. Bogdan sayılır.

1812 yılında, Bükreş Rus-Türk Barış Antlaşması sonucu olarak, Moldova’nın Doğu kısmı, Prut ve Nistru nehirler arası bulunan Basarabia, Rus İmparatorluğu’na eklenmiş ve 1918 yılına kadar rus valiliği olarak kalmıştır.

1918 yılında Basarabia’daki devlet hükümetin yüksek makamı Sfatul Ţării, devletin Romania ile birleşmesine karar verir, bu durum da 1940 yılına kadar sürer ve, 1939 yılındaki Ribbentrop-Molotov Paktı’nın sonucu olarak, Soviyetler Birliği tarafından eklenmiştir. SSCB’nin Özerk bölgesi olarak, XX. asırın son on yılına kadar devam etmiştir.

Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinde başlayan değişim sayesinde Moldova, 23 Haziran 1990 tarihinde egemenliğini, 27 Ağustos 1991 tarihinde de Devlet Bağımsızlığı’nı kazanmıştır. 2 Mart 1992 tarihinde Moldova Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler üyesi olmuştur.